за любовта

Отхвърлянето

Отхвърляне е създаването на дистанция в отношенията, дори когато комуникацията и физическият контакт продължават.…