за любовта

Интуиция

0

Интуицията за човека е така естествена, както и инстинктът за животното. Разликата е в това, че животното няма избор, то е длъжно да следва инстинкта си. Човекът може да реши – да се ръководи от разума, интуицията си или да ги съчетае. Интуитивното чувство е присъщо на всеки човек, но под действие на разума то не се развива и остава в зачатъчно състояние. За съзнателното му възприемане човек трябва да се задълбочи в себе си, да си спомни за нея, да я разкрие и да я развие до нивото на зрялост на духа.

Недоверието към внезапно възникващите мисли, поразяващи ни със своята необичайност, се дължи на противоречието на интуицията с разума, на чувството с навика. Чувството ни показва най-прекия път, разумът привежда аргументи за опровержение на „съобщението” на интуицията. И обикновено отдаваме предимство на разума. А животът ни би бил съвсем различен, ако следвахме интуитивните си импулси. Така предвиждането, приемането и предаването на мисли са съвсем нормални за хората, които се доверяват на себе си.

Интуицията е доверие. Детето се доверява на своето възприятие и се ръководи от своите чувства. То е непосредствено, открито и честно. В повечето случаи това продължава, докато родителите му внушат, че удовлетворението на техните желания е похвално. Така още от детството си човек се приучава да потиска своите чувства и колкото повече го прави, толкова повече отслабва контактът с истинския му Аз, със самия себе си.

Интуицията се основава на доверие във вътрешната си истина, осъзнаване, на факта, че разполагаме с истината вътре в себе си и можем да я постигнем, и действие в съответствие с интуитивното озарение.

Съществуват много форми на екстрасензорно възприятие:

Телепатия – предавате мисли на друг човек от разстояние
Повишена чувствителност – ясно усещате лъжата, виждате ясно несъответствията
Ясно виждане – „виждате” какво се случва на отдалечено място, точно „определяте” характера на непознат човек
Свръхслух – чувате гласа на съвестта, указанияна на „вътрешния глас”
Предвиждане – познавате бъдещето, преживявате още не случили се събития
Психометрия – по предмет добивате информация за притежателя му
Възприемане на разстояние – например, майката чувства какво се случва с детето й от разстояние

Интуицията се проявява неочаквано, но винаги в нужния момент. Интуицията е естествено присъща на човека, тя може да бъде развита с помощта на упражнения. Интуицията е цялостна, всеобхватна и винаги ни дава истината.

Превод: Мая Живкова
– Курт Тепервайн, „Суперинтуиция“

Можете да харесате още

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван.