за любовта

25. Системата на Норбеков: Махало на емоциите

0

Преди да пристъпите към изпълнение на упражненията от курса, се запознайте подробно със системата на Мирзакарим Норбеков, с противопоказанията, а най-добре е да посетите курс под ръководството на подготвени преподаватели.

Това упражнение е много важно. Чрез него вие можете да усвоите управлението над своите емоции. В това упражнение ще променяме осанката и мимиката си.

В началото ще поседим позата на кочияш – присядаме на ръба на стола, подгъваме краката под себе си, отпуснете безволно главата и просто наблюдавайте какво ще се случи с вътрешното ви състояние. Не е необходимо да създавате нищо изкуствено, просто наблюдавайте как осанката и мимиката ви влияят на вътрешното ви състояние.

Престойте в тази поза две минути, след това изправете раменете си, поправете осанката си и леко се усмихнете. Продължете да наблюдавате какво се случва с вътрешното ви състояние, с вашите мисли и емоции.

След това станете и започнете да се люлеете, държейки се за корема, както когато ви боли корема от смях. Към това добавете изкуствен смях, престорете се, че се смеете, и наблюдавайте вътрешното си състояние и емоциите си.

Втори важен момент в упражнението е да проследите прехода от изкуственото състояние към естествено състояние – когато изкуственото състояние, което вие предизвиквате чрез осанката си, се превръща в естествено.

Трети важен момент е да запомните как успявате да ускорите прехода от изкуствено състояние, тоест с помощта на волево усилие, в естествено състояние.

Моментите на преход от изкуствено към естествено състояние и волевото усилие, за да претворите играта в живота, присъстват във всички упражнения. Във всяко упражнение, когато създадете образа на своето съвършенство, е важен моментът на прехода от изкуствения образ, който налагате на себе си, в естествено състояние – така че образът, който сте създали, да стане естествен за вас, да стане за вас факт.

Домашна задача: всяко утро имате за задача да се усмихвате на себе си пред огледало в продължение на 5-10 минути. Седнали или прави пред огледалото, изкуствено създайте усмивка на лицето си. Запазете правилна осанка, създайте и повишавайте настроението си. Задачата ви е чрез изкуствено създаване на усмивка да постигнете естествено повишение на настроението си.

Превод: Мая Живкова

Можете да харесате още

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван.