за любовта

Войната на мозъчните полукълба

1

Всеки от нас представлява всъщност комбинация от двама човека. Нямам предвид добрата и лошата страна на човека, нито че всички сме шизофреници. Всеки от нас съдържа буквално двама различно мислещи човека, пребиваващи в едно тяло.

Преди 10 години наблюдавах интересен експеримент. Професор по психология взе снимка на свой студент, направи огледални копия, сряза ги вертикално по средната линия на лицето и възстанови портрета, използвайки две едностранни лицеви половини. Лесен начин да направите това е като поставите огледала перпендикулярно на снимката. Новообразуваните портрети бяха смешни. Въпреки че хората бяха лесно разпознаваеми, изражението на лицето показваше преувеличени емоции, като гняв, подозрение или щастие, и често имаше пуст поглед. Още по-интересно беше, че двете страни на едно и също лице често бяха толкова различни. Защо?

Това упражнение показва, че малка част от хората имат симетрични лица, но по-голямата част – не.

Този експеримент също повдига въпроса, че всяка половина от лицето изразява различни емоции в един и същи момент! Изследванията върху тази тема предложиха интересна теория, която не само обяснява разликата между изражението на лявата и дясната половина на лицето, но и може да ни помогне да разберем себе си.

Мозъкът ни е съставен от две части – ляво и дясно полукълбо, които се свързват помежду си чрез сноп от мозъчни връзки, разположен в основата на мозъка – мазолестото тяло (corpus callosum). Можете да си го представите като кабел, свързващ два изключително мощни компютърни процесора, всеки от които работи с различни програми. Дясното мозъчно полукълбо управлява лявата половина на тялото и обратно.

Можем да благодарим на Нобеловия лауреат (1981) Роджър Спери за следващото откритие. Спери провел „експеримент на разединения мозък”. На пациент, страдал от мозъчно увреждане, бил отстранен corpus callosum с цел да бъде установен контрол над болестта.

След операцията пациентът на Спери изглеждал напълно нормален… или почти. Били проведени поредица изследвания, при които всяка „половина” на пациента била изолирана то другата. Резултатите били изумителни.

Без връзка помежду си, мозъчните полукълба функционирали независимо. Въпреки че това не влияело върху способността на пациента да върви, говори и яде, били установени промени в най-висшите функции на мозъка.

При опознаване на предмета с дясното око и дясната ръка, пациентът може да назове името му, но не може да обясни за какво се използва. При опознаване с лявото око и лявата ръка, пациентът може да обясни приложението му и да го използва, но не може да го назове. Допълнителни проучвания показаха, че различните функции на мисълта са локализирани физически в различни мозъчни области в лявото или дясното мозъчно полукълбо.

„Най-странният факт е, че сякаш съществуват два различни начина на мислене – вербален и невербален, представени отделно съответно в лявото и дясното полукълбо, и че нашата образователна система, както и науката изобщо, пренебрегва невебрбалната форма на интелекта. Съвременните хора не използват пълноценно дясното си мозъчно полукълбо”, казва Роджър Спери (1973).

Мозъчните полукълба били картографирани и станало ясно, че всяко мозъчно полукълбо има характерен начин на възприемане на света и собствена реакция към него.

ЛЯВО ПОЛУКЪЛБО
използва логиката
ориентация към детайлите
доминране на фактите
думи и език
настояще и минало
математика и науки
може да разбира
знае
учи
усещане за ред/подреденост
наименование на обектите
базира се на реалността
формира стратегии
практичност
сигурност

ДЯСНО ПОЛУКЪЛБО
използва усещания
ориентация към общата картина
доминиране на въображението
символи и образи
настояще и бъдеще
философия и религия
долавя смисъла
вярва
наслаждава се
пространствено възприятие
познава функцията на обектите
базира се на фантазията
представя възможностите
импулсивност
поемане на рискове

Нашата личност може да се счита за резултат от начина, по който си взаимодействат или не си взаимодействат лявото и дясното полукълбо.

Експериментите показват, че повечето деца имат висока креативност (дясно полукълбо) преди да постъпят в училище. Тъй като нашето образование дава приоритет на функциите на лявото полукълбо – математика, логика и езици, само 10% от същите тези деца попадат в групата на висока креативност на 7-годишна възраст. Във възрастната популация само 2% от хората имат висока креативност.

Войната на мозъчните полукълба

Двете мозъчни полукълба не само виждат света по коренно различен начин, но в съвременното ни общество лявото полукълбо не може да приеме това, което е най-важно за дясното полукълбо. То пренебрегва много важно информация, която постъпва от неговия „отнесен” близнак. В определени моменти двете мозъчни полукълба могат да бъдат в изразен конфликт, което да доведе до усещане за емоционален смут, дължащ се на изразените протести на дясното полукълбо.

Съзнателният ни ум може да се фокусира само върху информацията, постъпваща от едното полукълбо в даден момент. Ние можем да превключваме между полукълбата много бързо, но това не е най-ефективният начин на взаимодействие, тъй като в даден момент контролът принадлежи на едното или другото полукълбо. В съвременния ни свят тази битка печели почти винаги лявото полукълбо.

Изглежда, че повечето хора почти никога не достигат максималния си потенциал поради компромисите, които правят между тези два контролни центъра. Понякога дейности, които дясното полукълбо изпълнява по-добре, могат да бъдат изпълнени рутинно, макар и не така качествено, от лявото полукълбо. В идеалния случай двете мозъчни полукълба работят заедно при хора с оптимални умствени способности. Тази координация е ключът към повишените интелектуални способности.

Разработени са методи, които „превключват” лявото полукълбо, позволявайки на дясното полукълбо да се изяви. Логическото ляво полукълбо лесно се отегчава при липса на входни данни и „задрямва” по време на активности като медитация (например повтаряне на мантра) или в среда без сетивна стимулация. В тези моменти дясното полукълбо може да се „промъкне” в съзнанието ни, изпълвайки ума ни с емоционални и визуални представи и свободно асоциирани образи. Лявото полукълбо обаче бързо възстановява контрола си и дясното полукълбо се задоволява да изяви себе си в сънищата.

Лицевите изражения не са нищо повече от кожа и мускули, разтегнати или свити под контрола на мозъка. Лицевите ни нерви ефективно разделят лицето ни на две половини, всяка от които се контролира от противоположното мозъчно полукълбо. Лицевите изражения са най-ранната форма на комуникация. Някои изражения са универсални при хората от всички възрасти и култури.

Дан Еден
Превод: Мая Живкова

Можете да харесате още
1 коментар
  1. Олег Бойчинов

    Лявото полукълбо е на логиката, а дясното на интуицията. Лявото полукълбо обслужва тялото и неговите нужди, а дясното коригира логиката и възстановява цялостното усещане на света. Когато човек заспи, азът на човека се деактивира и тогава чрез 200 милиона аксона, дясното полукълбо докато се възстановява предизвиква сънищата.
    Няма война на мозъчните полукълба, а те си помагат взаимно. Това е не само при хората, а и при големите животни. Работата на двете полукълба е както ходенето на два крака. Краката също си помагат и човек пази равновесие.

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван.