за любовта

42. Практическа интуиция: Как за 5 минути да превърнем всеки човек в персонален медиум

0

Другият човек може да бъде полезен

Защо, вероятно се питате вие, са ви необходими впечатленията на друг човек, след като цялата книга беше посветена на самостоятелното използване на интуицията? Краткият отговор е: за да получите обективна информация. Не е лесно да бъдем обективни по отношение на собствения си живот. Привличането на друг човек и внимателното направляване на неговите интуитивни впечатления насляпо може да бъде за вас чист източник на информация. А вашата задача е да им придадете смисъл.

Всъщност, не е необходимо да се ограничавате до един помощник. Няма причини да помолите няколко свои приятели да споделят интуитивните си впечатления – това ще ви позволи да получите допълваща се информация. Тези сеанси по брейнсторминг могат да бъдат забавни.

Как да получите от хората специфична и точна интуитивна информация? Трябва да ги заблудите (както направих аз в началото на книгата), тъй като повечето хора не вярват, че могат да отговорят на неизвестни въпроси.

Ето какво трябва да направите:

1. Подготовка на двойно-сляп експеримент

Двойно-слепият експеримент има за цел да гарантира, че очакванията на изследователя не влияят на резултата. Например при изследване на лекарство двойно-слепият метод означава, че нито пациентът, нито лекарят знае дари пациентът е получил лекарство или плацебо.

Това упражнение е моята версия за двойно-сляп експеримент. В него вие ще получите отговори на въпроси, които не знаете нито вие, нито този, който ги задава!

Напишете няколко въпроса на отделни, но еднакви на вид листове хартия. Сгънете всеки лист на две, а след това на още две. Можете да сложите всеки въпрос в отделен плик.

2. Обяснение на основните правила

Кажете на останалите участници, че ще дадете на всеки от тях затворен плик, съдържащ въпрос, и ги помолете да съобщят всички възникващи у тях впечатления. Не казвайте на приятелите си, че ще получават интуитивна информация или че ще отговарят на ваши въпроси, намиращи се в пликовете – така ще предизвикате у тях вътрешно съпротивление към интуицията. Един метод, който работи, е да кажете на приятелите си, че провеждате експеримент и имате нужда от участието им. Всичко, което трябва да ги помолите е, да следват вашите указания. Ето подходът, който обикновено използвам аз:

„В пликовете съм сложила няколко въпроса. Сега ще ви дам първия от тях. Искам просто да ми съобщите вашите впечатления за въпроса, съдържащ се в плика, който държите в ръце. Знам, че това изглежда странно. Вие не знаете кой е въпросът, аз също. Не очаквам да отговорите „правилно”. Просто повярвайте, че всичко, което ми кажете, ще ми даде много ценна информация.

Преди да ви дам плика, направете дълбоко вдишване и се убедете, че осъзнавате добре както вътрешното си състояние, така и външното си обкръжение. Отбележете как се чувствате точно в този момент. Какво възприемате чрез зрението си, слуха си, обонянието си? Какви мисли, спомени, образи преминават през ума ви? Това е изходна проверка на вашите усещания, за да можете да разпознаете промяната на възприятията си, когато вземете плика.

Сега ще ви дам първия плик. Моля ви да ми съобщите всички образи, всички спомени, всичко, което видите, чуете или помислите. Една дума – да ми съобщите за всички ваши впечатления – дори ако ви се струва, че те нямат смисъл и са глупави.

Добре, да започнем. Направете няколко дълбоки вдишвания. Сега ще ви дам пликовете. Моля ви да започнете да говорите веднага без да спирате. Ако блокирате и нищо не ви дойде на ум, трябва да си помислите за нещо”.

Придайте си напълно сериозен вид. Запомнете, че искате да помогнете на своите приятели да пофантазират, че могат да отговорят на запечатаните въпроси.

3. Записване на отговорите на участниците

Дайте плик на всеки от участниците, отбележете неговия номер и бъдете готови да запишете впечатленията, които вашите приятели ще ви споделят. Най-добре е да използвате записващо устройство. Въпреки че вероятно ще разберете на кой въпрос отговарят те, не отваряйте пликовете, докато не получите впечатления от всички участници по всички въпроси.

Тъй като вашите приятели не знаят въпросите, те не могат да прибягнат до логиката, за да измислят отговор. Като им кажете, че в случай на необходимост те могат да си измислят отговор, вие решително затваряте вратата на разсъжденията и ги оставяте да се осланят изключително на интуицията си. Този метод пробива съпротивлението и на най-заклетите скептици.

Ако приятелите ви действително блокират и ви кажат, че не получават никакви впечатления, кажете им да се престорят, че това е част от отговора! Ако блокират или поемат в посока, която вие не разбирате, можете да ги помолите да опишат реакциите си по-подробно. Тъй като и вие не знаете кой въпрос се намира в плика, позволете на интуицията си да ви води.

Ето няколко въпроса, които могат да насочат приятелите ви:

• Получавате ли отговор „да” или „не”? Защо мислите така?
• Какво усещане получавате за този въпрос след 6 месеца? А след година?
• Какви имена ви идват на ум? Инициали? Опишете тези хора подробно. Какво правят те?
• Какви места си спомняте? Опишете ги подробно.
• Какви спомени възникват у вас? Опишете ги подробно.
• Какви чувства възникват у вас? Опишете ги подробно.

Не разкривайте на приятелите си въпросите, на които са отговаряли, докато не оцените интуитивните им впечатления. Ако ви дават разностранна информация, уточнете я. Може да се наложи да им зададете допълнителни въпроси.

4. Интерпретация и оценка на впечатленията

Начинаещите обикновено отговарят, използвайки език, който вие разбирате – тай като подсъзнанието им вече знае, че вие ще интерпретирате информацията. Впечатленията на вашите приятели най-често имат повече смисъл за вас, отколкото за самите тях.

Ще забележите, че значителна част от „измисленото” от начинаещите за вас е точна информация. Защо? Защото за подсъзнанието е по-лесно да отговори на вашия въпрос, отколкото да измисли нещо. Ако процесът е започнал, на вашия приятел не му остава нищо друго, освен да получи интуитивна информация.

Отворете първия плик и погледнете въпроса. След като вече сте записали впечатленията на своя приятел в отговор на този въпрос, използвайте умствените си способности, за да интерпретирате информацията.

В този момент вашия приятел може да ви помогне. Например, вашата приятелка е споменала буквите Б и Л. Без нейна помощ вие няма как да разберете, че това са инициалите на бившия й работодател и че в интуитивното й възприятие за отговора на вашия въпрос тези букви означават вашия бивш работодател.

Ако ви е трудно да запазвате обективност при отговор на собствените си въпроси, можете да извършите тази процедура и със себе си. Напишете въпросите си на отделни листа, номерирайте ги и запишете впечатленията си за тези номера. Не отваряйте въпросите докато не отговорите на всички.

Ние интерпретираме „истината” и „смисъла” чрез своя опит

Впечатленията, които получаваме от всеки човек, отразяват неговата психология, често по много красноречив начин. От философска гледна точка истината или „това, което трябва да е” не съществува. Смисълът и значимостта на интуитивните ви впечатления отразяват уникалната ви индивидуалност.

Аз силно вярвам в интуицията, но това прави собственият ми процес доста по-емпиричен, отколкото е при повечето хора. Зная, че информацията, подкрепяща дадено решение, ми е достъпна, ако използвам всички налични ресурси –интуитивни, емоционални, интелектуални, емпирични и експериментални. Ако с помощта на тези средства не мога да намеря факти в потвърждение на своето предположение, разбирам, че то е неправилно.

Учене е необходимо по-малко, отколкото предполагаме. Значителна част от живота ни е разкриване на това, което вече знаем и неговото използване за построяването на това, за което мечтаем.

Извинявам се, че ви предложих да ви науча на нещо, което вече знаете. Уверена съм, че използването на тази забравена способност ще ви достави удоволствие – удоволствието да осъществите това, което искате да осъществите в своя живот, и удоволствието да помагате с това, което знаете.

123456789101112131415 | 1617181920212223242526272829303132333435363738394041 | 42

– Лора Дей, „Практическа интуиция“
Превод: Мая Живкова

Можете да харесате още

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван.