за любовта

21. Практическа интуиция: Какво точно представлява интуицията?

0

Интуицията – това е знание без знание

Какво точно разбираме под интуиция? Много говорихме за интуицията, но все още не сме определили какво точно представлява тя. Важно е да направим това сега, тъй като с думата „интуиция” се означават много неща.

Например думата „интуитивен” често се използва като синоним на „пророчески”, „несъзнателен” или „инстинктивен”. Тези три думи имат различни значения. В наши дни терминът „интуитивен” се използва и в смисъл на „лесноразбираем”, напр. „интуитивен интерфейс”.

Интуицията – това е вашето шесто чувство

Вие използвате петте си основни сетива – осезание, зрение, обоняние, слух, вкус – за събиране на информация от околната среда. Когато държите книга, получавате осезателна информация, а очите ви улавят светлината, отразена от страниците.

Интуицията възприема света без сетивни органи

Това е нейната основна разлика. Интуицията – това е набиране на информация без сетивата, паметта, опита, преживяването и каквито и да било други психически процеси. Сетивата обаче могат да се използват при интерпретацията на интуитивната информация.

Интуицията е нелинеен неемпиричен процес на събиране и интерпретация на информация в отговор на въпрос

Интуицията е нелинеен процес. Дедукцията е един от видовете разсъждение във формалната логика – започва с представяне на информация, въз основа на която се правят изводи и заключения. Интуицията, обратно, не се развива в последователни „логически” стъпки. Тя не използва разсъждение. Интуицията просто знае. Веднага. Там, където разумът прави последователни стъпки, интуицията действа като озарение. Интуицията дава моментална картина на реалността на части, най-често във вид на символи. Тези символи трябва да бъдат интерпретирани и съединени в цялостна картина.

Интуицията набира информация чрез неемпирични средства. Емпиричните средства се основават на опита или на експеримента. Интуицията няма нужда от данни, за да получи отговор. С помощта на интуицията ние можем да отговаряме на въпроси за неща, за които „нищо ни знаем”. Интуитивната информация не е емпирична, тъй като не се възприема чрез сетивата. В същото време интуитивното впечатление става емпирично, щом го използвате като довод. Когато възприемате образ за бъдещо събитие съзнателният ви разум може да го използва така лесно, както и всеки друг осезаем образ.

Интуицията интерпретира информацията. Интуицията не просто събира информация, тя я интерпретира. Интуитивните впечатления трябва да се интерпретират, за да бъдат използвани. Информацията, която получаваме чрез интуицията, по принцип е символична, а не буквална. Много хора смятат символите и притчите за примитивни, неясни или индиректни форми на комуникация. Защо, питаме се ние, нашата интуиция не може да говори с нас по-разбираемо? Символите са много сложна форма на общуване – те предават икономично голямо количество подробности от буквалното изложение. Писателите използват алегории и символи, за да предават информация на своите читатели на различни нива.

Интуицията отговаря на въпроси. Въпросът фокусира нашата интуиция и ни съобщава на какво трябва да обръщаме внимание в заобикалящия свят. Във всяка секунда ние си задаваме милиони въпроси, на които искаме да получим отговор, и милиони отговори се намират в процес на подготовка. Дори убеждението е въпрос в статично положение. Всички наши сетива отговарят на въпроси. Това е тяхната задача. Работата на рационалния ни ум е да интерпретира информацията, постъпила от сетивата. Това е важно за оцеляването. Пробуждайки интуицията си, вие ще разберете колко надалеч се простират вашите усещания.

Интуицията отговаря и на подсъзнателни въпроси. Тя функционира така, че да доведе до съзнанието информацията, която лежи извън неговите пределите, възприемани от петте сетива. Това са сведения за хора, които не познаваме, за места, на които не сме били или които не можем да видим, за бъдещето.

123456789101112131415 | 1617181920 | 21 | 222324252627282930313233343536373839404142

– Лора Дей, „Практическа интуиция“
Превод: Мая Живкова

Можете да харесате още

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван.