за любовта

Мисли за любовта от Петър Дънов

23

Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви, знайте, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате.

Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш. Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.

Обичате ли някого, не му говорете за своята любов. Този, когото обичате, не трябва да знае какви чувства имате към него.

Любовта е най-важният въпрос на живота. Разрешите ли него, ще разрешите всички останали въпроси, от какъвто и характер да са те – личен, обществен, семеен или общочовешки.

Когато иска да обсеби нещо с чувствата си, човек си създава карма. Когато дава свобода на хората, той се освобождава от своята карма.

Не може да мислиш за някого, ако и той не мисли за тебе.

Ако прекалено силно обичате един човек, ще му причините вреда. Като мислите само за него, вие го правите неспокоен, защото с мислите си го контролирате. Да обичаш човек значи да му желаеш доброто и да го оставиш свободен.

Физическата любов носи големи промени. Който иска да я опита, трябва да знае, че ще се движи от едно състояние в друго, от радост в скръб, и от скръб в радост.

Божествената любов върши чудеса. Където мине, твори и пресъздава. Тази любов трябва да се изучава. Но ако не сте приложили човешката любов, която е с най-малки жертви, как ще приложите Божествената, за която се изискват големи жертви?

Любовта е глуха за всички лоши, обидни думи. Ти не можеш да огорчиш сърцето на любящия човек, нито можеш да помрачиш ума му, нито можеш да смутиш душата му. На всички обиди и огорчения той ще се усмихне. Любовта е непобедима сила. Който има Любов, той е силен човек.

Любов, която не може да издържи на всички изпитания в живота, не е истинска любов.

Когато светлината и любовта идват от един източник, грях няма. Но когато светлината и любовта идват от различни източници, там е грехът.

Някой иска да прояви обичта си към някого, но се страхува да не го излъжат. Може ли любовта да се страхува от лъжата? Слънцето огрява и топли всички същества, макар някои от тях да вършат престъпления.

Когато влязат в любовта, хората се натъкват на една ужасна гама, от която всички страдат. Който се влюбва, той трябва да знае, че ще мине през тази гама на смъртта. Ако съзнанието му е будно, той ще мине през нея, ще научи нещо и ще излезе, но ако не е будно, ще го сполетят най-големи нещастия, каквито не е сънувал.

Любовта не е в жертвата. Любовта изисква нещо повече от жертва. Жертвата е само закон за изкупване на нашите грехове.

В любовта няма никакъв грях. Любовта е от Бога. Всяка любов, която повдига човека, иде от Бога.

Любовта изключва всякакво насилие. Тя действа между хората само тогава, когато те вършат всичко доброволно. Всеки човек има желание да бъде свободен, сам да пожелае да направи нещо за своя ближен. Заставите ли го насила да направи добро на някого, той веднага ще ви се противопостави.

Първото качество на истинската любов се изразява в желанието на човека да постави своя любим на същото ниво, на което той сам се намира.

Любовта се проявява в живота извън времето и пространството. Тя не зависи от времето, нито от външните условия. Любовта идва от контакта на човек с Бога и се предава чрез вътрешен тласък, чрез вътрешен импулс.

Хората на любовта носят в себе си мир, радост и веселие. Където и да отидат, всички ги приемат с отворени сърца.

Любов, в която има страх, не е истинска. Единствената сила в света, която не познава страха, е любовта.

Заради любовта хората са готови на такива жертви, каквито без любов никога не биха направили.

Любовта е вечният стремеж на две души.

Престъпността е в невежеството, че искаме да сложим любовта в окови.

Любовта никога не ревнува, никога не търси своето право! Тя прави човек привлекателен и не държи на достойнството.

Разликата между човешката и божествената любов се състои в това, че божествената любов допълва всичко в човешката любов, без да я изменя.

Любовта е онази космическа сила в света, която може да тонизира човешкия организъм. Любовта, даже в своето низше проявление, е сила, която хармонизира всички органи и дава импулс на човешкия живот. Любовта става причина за идването на светлината, на топлината, на науката, на хубавите отношения, дава подтик на цялата природа, на цялото човечество и този подтик само може да подобри света.

Любовта сама по себе си е чиста, но съдовете, в които се излива, не са еднакво чисти, вследствие на което тя намалява.

Любовта не мисли за последствия. Тя се ръководи от принцип и щом принципът е правилен, и последствията ще бъдат правилни и добри.

Любовта не е трайна, защото е толкова силна, че ако се застои, човек не би могъл да устои на нейните вибрации.

Всеки се преобразява, когато почувства, че е обичан.

Любовта не обича никакви оплаквания – това, че си невежа, че си сиромах, че си грешник, не я интересува – слага те в огнения кюп и те разтопява. Колкото и да се криеш, да се предпазваш, тя ще те намери. Не остава нищо друго, освен да кажеш: “На твое разположение съм!”

Ако ти за любовта не си готов да пожертваш всичко в света, ти не можеш да разбереш живота. Човек трябва да бъде готов да жертва. Не да напусне живота, а във всички противоречия да види красивото, хубавото.

В каквато и форма да ви посети любовта, благодарете, защото тя иде да изчисти всичко нечисто, което срещне по пътя си.

Хората не трябва да се питат взаимно: “Обичаш ли ме?” Това, което свети, не гори. Това, което люби, не говори.

Любовта не се изисква. Който иска любов, той няма любов в себе си.

На онзи, който има любов, никаква сила не може да противодейства. Той е човек с ново разбиране. Той живее в мир и светлина.

Когато двама души се обичат, те внасят импулс към нещо велико в целия космос.

Смисълът на живота се състои в това, да намериш онзи, който те обича, и когото ти да обичаш.

Не можеш да обичаш някого, с когото не си имал връзка в миналото. Любовта между хората не се проявява само в един живот.

Всеки сам да дава начина, формата как да го обичат. Както обичаш, тъй ще те обичат. Както постъпваш, така ще постъпват с теб.

Да обичаш човека не значи, че той трябва да мисли за тебе. Този, когото обичаш, по характер трябва да бъде противоположен на тебе, за да се допълвате взаимно.

Ако човекът, когото обичаш, говори лошо за теб и ти причинява пакости, твоето чувство пак не трябва да се прекъсва.

Който прилага закона на любовта малко говори, а много върши.

Кой трябва да обича: слабият или силният? Слабият не може да обича. Само силният обича.

Като обичаш някого, ти трябва да мислиш какво добро да му направиш, да му предадеш любовта си по реален начин, да го задоволиш. Само така той ще разбере, че го обичаш.

Който те обича, той предвижда всичките ти нужди.

Този, които ви обича, може да ви лекува, може и да ви учи. Най-голямото изкуство е човек да обича.

Да обичаш – това е процес на любовта, при който развиваш силата си. Да те обичат – това е процес на мъдростта, при който развиваш знанието си.

Който много обича, много дава. Новият морал изисква такова даване и взимане, при което няма никаква щета.

Който ви обича, само той може да ви даде нещо. Ако някой не ви обича, нищо не може да ви даде.

Дойдете ли до любовта, не казвайте, че някого обичате повече, а някого – по-малко. Обичайте толкова, колкото любов излиза от сърцето ви.

Любовта е връзка на човешката душа с Бога.

Всяко чувство, което огорчава, носи смърт. Всяко чувство, което произвежда радост и веселие, носи живот.

За всеки човек е определено кой да го обича. И всеки трябва да намери онзи, който го обича.

Ако допускате в ума си, че онзи, когото обичате, може да ви причини някаква неприятност, това показва, че не го обичате.

За да познаваш хората в истинския смисъл на думата, трябва да ги обичаш.

Когато обичаш някого, ти се оглеждаш в него като в огледало. И когато някой те обича, той се оглежда в теб.

Любовта се проявява във вземане и даване. Който обича, предимно дава, а който е обичан, предимно взема.

Който обича, той ще бъде поставен на огнището да гори. Онези, които обича, ще се топлят и осветяват. После те ще влязат в огнището, а който е бил любящ, ще се топли. Като не разбират този закон, хората очакват да бъдат само обичани. Такова нещо не съществува. Ще обичаш и ще те обичат.

За да бъде силен, човек трябва да е доволен външно и вътрешно. Щом е недоволен, той прекъсва връзката си с любовта.

Помислете за приятеля си, и ако състоянието ви се подобри, вие наистина го обичате. Не се ли измени, не го обичате както трябва. Защото когато обичаш, получаваш нещо.

Скръбта е граница за преминаване в любовта. Когато дойде до най-голямата скръб, човек е до границата на онази любов, към която душата се стреми.

Имаш право да обичаш, но нямаш право да обсебваш. Природата не позволява да се обсеби това, което тя е дала. Тя дава нещо, за да го употребиш, но не да го обсебиш. Тя всякога ще противодейства, ако искаш да завладееш това, което е създала.

Ако твоята любов не може да преодолява всичките трудности, каква е тази любов?

Да обичаш тези, които те обичат, това всеки може. То е човешко. А да си благоразположен към онези, които не са разположени към теб, то е божествено.

Ако божественото работи в един човек, ти непременно ще го обичаш. Ако той е дал път на човешкото в себе си, като го обичаш, ще се натъкваш на големи противоречия.

Отвън никой не може нито да опази любовта ти, нито да ти я отнеме. Ще обгърнеш своя любим с огнена аура и ще напишеш: „Опасно за живота!“ Само така Любовта може да опази живота.

Да обичаш човека, това значи, никога да не прекъсваш чувствата си към него. Едно чувство е силно, докато не се прекъсне. Външно може да се измени, но никога да не се прекъсва. Ако човекът, когото обичаш, говори лошо за тебе и ти причинява беди, твоето чувство пак не трябва да се прекъсва. Видиш ли, че той страда, ти пръв трябва да му се притечеш на помощ. Това е любов. Ако не му помогнеш, ти не го обичаш.

Кога любовта проявява своята сила? Когато се постави под силен натиск.

Ако се сърдите, няма да постигнете любовта. Когато се сърдите, вие сте далеч от любовта. Със сърдене, с подозрение и съмнение любовта не се намира.

Който истински обича, той никога не съжалява, че обича и че не отговарят на любовта му.

Любовта е вътрешен стимул, който ви тласка напред. Без любов не можете да прогресирате. Ако никого не обичате, вие не можете да учите. Вие трябва да обичате поне едно живо същество, за което да учите.

Няма по-велико нещо за човек от това, да срещне една душа в света, с която да разговаря и от която да получи нещо ново, светло, което тя носи в себе си.

Да обичаш някого, това значи да го направиш щастлив.

Обича ви само онзи човек, в присъствието на когото вашите затруднения постепенно намаляват и изчезват.

Човек може да те обича, докато му даваш свобода.

Ако някой не обръща внимание на твоята любов, това нищо не значи. Ще дойде ден, когато той ще прецени това, което си му дал, и на любовта ти ще отговори с любов. Той ще плати с лихва за това, което е получил от тебе. Човек може да губи навсякъде и във всичко, но не и в любовта.

Ако страдате от това, че някой не ви обича, че е изменил любовта си към вас, трябва да знаете, че той никога не ви е обичал.

Когато двама души се обичат, те и заедно си заминават. Те ще се слеят, ще бъдат едно и тъй ще си заминат заедно. Когато двама се обичат, в бъдеще те няма да бъдат двама, ще бъдат един.

Никога жената не трябва да плаче пред мъжа си, нито мъжът пред жена си.

“Жена“ от санскритската дума „зео“ означава „живот“ на български. „Мъж“ произлиза от санскритската дума „манас“, което означава същество, което мисли.

Мъжът и жената се съединяват, за да се развиват. Женитбата е необходима, за да се развиват и мъжът, и жената, да придобиват нови качества и да изучават законите.

Ако мъжът удари една жена, тогава ще дойде голямата астрална змия-жена, и ще му даде такъв урок, че с години ще го помни.

Ако мъжете и жените се съединят в името на онези закони, които съществуват в природата, те могат да преобразят света!

Мъжът представя главния мозък в човек, чрез който е свързан с външния свят. Жената представя слънчевия възел, чрез който е свързана с вътрешния, с Божествения свят. Слънчевият възел има отношение към цялата вселена, затова жената е по-близо до Божествения свят от мъжа. Това, което човек възприема чрез слънчевия възел или чрез симпатичната нервна система, е по-вярно от онова, което възприема чрез главния мозък.

Като се съберат мъж и жена да живеят заедно, единият от тях трябва да бъде учител, а другият – учител. Не се борете за първенство. Ако мъжът има вибрации, които могат да повдигнат ума на жената, тя да му даде място на учител, да не казва: „Аз не обичам да се подчинявам!“ Да се подчиняваш, значи да възприемаш енергията и да я обработваш.

От голямо значение е какъв човек те обича. Ако те обича обикновен човек, и ти ще станеш обикновен. Ако те обича талантлив човек, ще станеш талантлив. Ако те обича гениален, ще станеш гениален.

Ако мъж и жена се обичат, тях в божествения свят вече са ги оженили, независимо от това, дали тук имат някакъв документ или не. За невидимия свят е важно как ще устои човек на любовта си, ще я запази ли докрай, или след година-две ще я загуби.

Любовта изисква подвиг, смелост и решителност.

Да обичаш един човек, аз разбирам да не допуснеш в ума си нито една мисъл против него и да държиш образа му също тъй свещен, както твоя образ. Това е максима. Който може, така трябва да обича.

Когато обичаш някого, ти не можеш да живееш без него. Това е обич, това е вътрешният смисъл на обичта. Ако мислиш, че и без него можеш, ти не го обичаш.

Ако един ден хората престанат да се обичат, животът ще престане. Благодарете, че се обичат хората. В какъвто и смисъл да съществува любовта, тя носи живот в себе си.

Дайте свобода на човека, ако искате да ви обича.

Мисли за този момент, в който любовта ти се усмихва. Ако мислиш за бъдещето – ще страдаш.

Никога не потискайте своите чувства. Никога не ги насилвайте. Това не значи да правите каквото искате. Не потискайте чувството, а го изчакайте да узрее.

Искате ли да бъдете щастливи в любовта си, дръжте едно почтено разстояние между вас и любимия ви. Скъсите ли това разстояние, ще изгубите любовта си.

Не правете опит да владеете нечие сърце, нито пък позволявайте вашето да владее някой.

Ако сте поканили веднъж любовта да се качи на гърба ви, трябва да я занесете до края на нейния път. Колкото и да тежи, не правете опити да я хвърлите от гърба си, защото тя ще ви създаде по-голямо нещастие. Ще я носите, ще почивате, пак ще я носите, докато най-после тя сама слезе от гърба ви. Издръжте докрай.

Вярвайте само в любовта, която дава.

Ако искате да ви посети любовта, пожелайте я от дълбочината на душата си. Винаги идва отговор на силните, искрени желания на човек, които излизат от неговата душа.

Колкото и да обичате един човек, не се приближавайте близо до него. Приближите ли се до него повече отколкото трябва, той ще ви разтопи.

Стойте на такова разстояние един от друг, че да не виждате лошите си черти. Докато са далеч едни от други, хората виждат само доброто в себе си. Щом се приближат повече отколкото трябва, те не могат да се търпят.

Любовта остава при този, който е благодарен. Всичко правете с любов.

Обичайте, без да очаквате да ви обичат.

Ценете приятеля си по доброто, което прави за вас. Не изисквайте от него това, което не може да ви даде. Не му казвайте как трябва да постъпва, нито го коригирайте. Оставете го свободен да се проявява както той разбира.

Обикнете първо ума на човека, после сърцето му, душата му, духа и най-после неговото тяло. Обикнете ли човека по този начин, и той ще ви обича.

Да обича, това е работа на душата. Не се бъркайте в нейните работи.

Не питайте никого: „Ти обичаш ли ме?“. Щом питате, всичко ще изгубите. Кой как ни обича, то не е наша работа. Това е работа на другите. Как ние обичаме, това е наша работа.

Спрете ли се под сянката на някой човек да търсите отдих и разхлада при него, вие сте изгубени. Човек човека не може да ощастливи.

Изгубите ли приятелството на човека, когото обичате, вие губите светлината и радостта си. Какво ще правите без светлина и радост? Истински приятел е онзи, който може, да ви помага в най-трудните моменти на живота. Ценете приятеля си по доброто, което прави за вас.

Само онзи, който е отворил душата и сърцето си за вас, може да ви бъде приятел. Истински приятел е онзи, в присъствието на когото сълзите пресъхват, скърбите, страданията, смущенията изчезват.

Ако някой ви обича, като насочи своите чувства към вас, то е целувка.

Не убивайте плътта, нито личността в себе си. Плътта е инструмент, на който душата свири.

Без страстта любовта съществува, но не може да се прояви. Тогава хората страдат. Любовта не вижда грешките, защото ги поправя.

Плътта е вашият стар живот, от който не можете да се освободите. Ако поискате да се освободите, вие ще спрете еволюцията си и ще си заминете от този свят. Старият живот, плътта, вие не можете да пренебрегнете.

– Петър Дънов, „Няма престъпна любов“

Можете да харесате още
23 коментари
 1. Maggi

  Blagodarja za hubavijat nabor na misli i madrosti na tema l?bov.
  V realnijat jivot kopneem, jaduvame, stremim se i jiveem v o4akvane da sreshnem l?bovta. Ima shtastlivci kojto uspjavat da vkusjat ot tozi zemen dar, drugi minavat prez jiteiskata shkola samo kato praktikanti–za sledvashtijat jivot. Zatova trjabva da se zamisljame po 4esto, nad formite i ka4estvo na otpravjanite ni misli.
  Pozdravi maggi.

 2. Мая

  Аз мисля, че любовта е достъпна за всеки и то днес, сега. Но трябва наистина да я желаем, да бъдем готови да й дадем всичко от себе си и да знаем как да я запазим. А ако любовта не идва – трябва да потърсим в себе си и нещичко да променим, за да й направим място.

  Слънцето огрява всичко, но светлината му трудно прониква през три слоя дебели завеси, щори и прашни стъкла… Ако любовта не идва – време е за почистване. В този живот, още днес

  🙂

 3. Maggi

  Zdravej Maja,
  sarde4no ti blagodarja za mislite i spodelenijat komentar. Bezrezervno spodeljam mnenieto ti i sam saglasna s teb , 4ovek trjabva da jelaee silno i iskrenno vsi4ko, kam koeto se stremi i me4tae. Za sajalenie oba4e, ne vinagi se polu4ava, dori i 4ovek da se opitva da raz4isti i osvobodi zatla4vanijata i otlaganijata ot svojat dori i misloven kragozor, slanceto ne uspjava da pronikne. A ponjakoga edin jivot ne dostiga, da se ovladee izkustvoto da se osvobodim ot strahovete si, ot nedoverieto si. Ne saumajvame da izlezem ot kolovoza na samnenie, izgubena vjara i pesimizam, koito sme natrupali s opita si ot nespoluki i razo4arovanija.
  Moje bi tova e karmi4no oboslovano i nepromenjaemo.
  Ili ne podlejashto na promjana sastojanie za opredeleni individi, ne znaja.
  No jivota trjabva da prodaljava i da ni obogatjva sas svoite madrosti.
  Moje bi za njaokj ot nas tova e u4enieto i madrostta ot toja jivot??????
  Blagodarja ti mnogo Maja, za prekrasnite temi kojto poblikuvash i davash vazmojnost na mnogo hora da vzemat u4astie v obmjanata na mnenija i misli na duhovno nivo.
  S prijatelski pozdravi i naj- dobri pojelanija maggi

 4. Мая

  Благодаря ти за хубавите думи!

  Идеята за този блог се роди, когато осъзнах колко много хора никога не са изпитвали голяма любов, чувство, което да ги разтърси из основи. Започнах да се вглеждам по-внимателно в тези хора и видях това, което ти написах по-горе – всички те по някакъв начин пречат на любовта, страхуват се от нея, съмняват се в себе си или, обратно, имат прекомерни претенции. Самата аз съм имала подобни проблеми и за щасти съм успявала да ги разреша – не лесно, минавайки през най-болните си места, но съм успявала.

  И затова вярвам, че любовта е достъпна за всеки. Защото любовта не е лукс, тя не е за някои – всички имаме нужда от нея, тя е животът ни. Когато не можем да намерим път и решение с ума си, единственото, което ни остава, е да пожелаем наистина да го открием и да се оставим на интуицията си, да приемем начина, по който се случват нещата, независимо колко странен и неочакван ни изглежда.

  И вярвам също, че всяко силно желание, което имаме, се реализира от само себе си – стига да не му пречим със съмненията си.

  Имам двама приятели, които в продължение на дълги години, години наред търсиха любовта, пробваха всичко, а не ставаше. В момента, в който приеха идеята, че любовта няма да им се случи, че ще останат сами и спряха да търсят, да мислят, да се съмняват и да се разочароват, намериха половинките си. И не само половинки, но хората, които винаги бяха търсили. За една година и двамата се ожениха, имат дечица и днес са сред най-щастливите хора, които познавам.

  Просто в живота хубавите неща се случват по този начин. Чакат ни да спрем да им пречим, за да ни се случат. И това не са само думи, и то не се отнася само за любовта.

 5. kapka nikolova dimitrova

  4uvstvam se neveroiatno ot pro4etenoto.ostanax bez dux i bez dumi

 6. Любов

  Искам също да благодаря за това, което прочетох, много ме надъха и си взех някои поуки!!!

 7. Evelina

  Мили хора просто трябва да отворите сърцата си за Господ.Това е !
  Цялата истина е в Библията .Всяка мисъл която прочетох в блога на Мая тръгва от там.
  Всичко което търсите ще го намерите .Само трябва да го търсите с цялата си душа.
  Господ е любов!И той ни ОБИЧА

 8. мариела

  Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви, знайте, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате….тук малко се обърках 🙂 Как го тълкувате вие?

  1. Мая Живкова

   Мариела,
   Когато изпитвате силна емоция и мислите за даден човек, тази ваша енергия стига до него – независимо дали го осъзнава или не. Можете – най-често неволно при нетренирани хора, да му предадете настроението си, мислите си, чувствата си. Така че, ако мислите непрекъснато за някой, той усеща това и това му влияе. Ако някой непрекъснато мисли за вас – също. Някои хора смятат и страстта за любов, но тя е друго и често има обратен ефект. Истинската любов събужда любов в човека, към който е насочена.

 9. Николай Николов

  Мариела,
  Много е силна тази мисъл …. Просто не знам, какво да кажа. Според мен ….отчитайки факта на силата на подсъзнанието, от чисто психологическа гледна точка, трябва да осъзнаем ….че то, подсъзнанието, е регулатор на процесите свързани с емоциите. Ако нашето подсъзнание винаги ни подтиква да имаме емоционален заряд стаен за някого…значи ние истински се стремим към него. Тъй като подсъзнанието не иска ни е да страдаме, самият факт, че мислим и продължаваме да мислим за него е факт, че този човек е на много високо ниво в нашите желания и стремежът ни към една от 6 те емоции, а именно щастието. Щом този човек е важен на подсъзнателно ниво, то неизменно има някакъв контакт на ниво „вибрации…..“.. Това допуска факта, че този човек ни обича, защото неговата емоция излъчва някакви вибрации, които не са материални…може би на принципа на телепатията. Втози смисъл, можем дори да допуснем, че този човек ни обича.
  От там на татък може да допуснеш, че и ако той мисли за нас …е защото имаме вече установената вибрация към него. Т.е. И ние го обичаме ….а той мисли за нас.

  Доста абстрактно звучи, но съм сигурен че след десетилетия и науката ще може да обясни тези процеси. Както е казал СВ. Августин : “ чудесата се случват не в противоречие с природата, а в противоречие с онова, което знаем за природата“

  В този смисъл според мен, ако пазим чувтсвата си към някого, но сме продължили и приели фактите въпреки че го обичаме и дори не сме заедно, това значи че този човек ни обича……..
  Започвам да вярвам, че е вярно. Забравял съм доста жени….но някои не толкова, колкото други…допускам, че някои от тях са имали чувства към мен …дълго време …въпреки, че не сме били заедно. Това е от личното ми мнение по темата.
  Поздрави.

  1. Мариела

   Благодаря за ичяерпателният отговор…

   Но според мен на чисто практическо ниво, може би защото сме като птиченце в клетка и от нас се очаква всичко и постоянно трябва да мислим нон стоп за него, не като „искаме“ а „трябва“…от това да му купиш потник 🙂 доооо каквото си пожелаете 🙂

 10. strannika

  Za da vidish lubovta tribva da pusnesh edna istinska sulza i da poglednesh kum nebeto!

 11. strannika

  Kogato obijdash lubovta s durjanieto si tia samo “plache“! Poneje i e muchno za teb!

 12. Добър човек

  Благодаря за хубавата статия! Взех си много поуки и видях много грешки в начина по който тълкувам отношението на света към мен. Всичко, което си струва да правим на този свят е да даряваме любов и добрина в мислите и делата си. Това разбрах в момента в който открих добрината и чистотата в един само поглед на момиче, което познавам от години, но в което се влюбих чак сега в този миг и в този поглед ..и от тогава не спирам да мисля за нея.
  Мариела, аз също дълго време разсъждавах по тази мисъл на учителя и поне за себе си тълкувам нещата така: Не е възможно човек когото толкова силно обичаш и чувстваш като част от себе си да няма никаква емоция към теб – във вселената и живота няма нищо случайно и дълбоко вярвам, че ние всички сме свързани на духовно ниво и сме част от нещо много голямо, което нямаме сетива да осъзнаем в този свят. Няма случайни срещи, случайни мисли и случайни събития – всичко е плод на реда във вселената и на енергията която ние излъчваме към нея. Вярвам че няма невъзможни неща и несбъднати желания, стига да идват от сърцето и добрината на мислите ни!

  1. Мариела

   Така е, всичко и всички сме свързани.Това, което правиш се отразява на всичко и всеки….хубаво е да мислиш по този начин.Но аз гледам на мисъот по-приказната, романтична страна…някаква изцяло отдаденост един на друг и постоянното ни изграждане на живота заедно и така 🙂

  2. Мариела

   Аз направих това….той за мен това и така…постоянен кръговрат, ин най-вече даваш и получаваш 🙂

 13. А3

  Xmm, а колко ли пъти се е влюбвал, за да знае човек?!?

 14. cveto

  здравейте искам да попитам какво означава някое момиче ако ти каже чи си и приятел във сърцето?

  1. Мая

   cveto,
   Означава точно това – че си й приятел и вероятно не изпитва сексуално привличане.

 15. Skywalker

  За любовта разстояние няма

 16. rem

  Всичко е много хубаво на теория. А какво означава, ако ти кажат, че по любов не ти изненеряват?

  1. Гроздаанка

   МНОГО МЪДРО И СЪС СТРАХОТНА ЛОГИКА И ПОЗИТИВИЗЪМ..!

 17. Грозданка

  ХМ…! АБЕ И АЗ СЕ ЧУДЯ НА ТОВА.. !ИЗНЕВЕРЯВАТ ..,НО САМО ТЯЛОМ ЗНАЧИИИ..!!!! НАЛИИИ..! ПЪК ТО ИЗЛИЗА,ЧЕ САМО НАС ОБИЧАТ..!
  А ЩО ЛИ И НИЕ ДА НЕ ПРОБВАМЕ ТАКА..?!?
  МАЙ…,НЕЩО СЕ ОБЪРКВАТ НЕЩАТА И ЯВНО,НЕЩО ТАМ Е ГНИЛО, И НЕ СЪВСЕМ ПЪЛНО И ИСТИНСКО..!?!
  ЩОМ,СМЕ ПОГЛЕДНАЛИ КЪМ „ДРУГОТО“ И НИ СЕ ВЪРТИ ИЗ СЪЗНАНИЕТО ..,ДА РЕЧЕМ..,НЕ ОБИЧ..,А СТРАСТ,ЖЕЛАНИЕ ..,НЕЩО..,КОЕТО НЕ НИ ИЗЛИЗА ОТ ГЛАВАТА И ЧАК НИ ЯДОСВА..,ДОКАТО НЕ ГО ИМАМЕ..!!!
  И ЗАЩО ЛИ..?
  ОТГОВОРА.., Е ВЪВ ВЪПРОСА !!!

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван.