за любовта

Креативността – 1% вдъхновение и 99% труд

1

Креативността е изобретяване, експериментиране, растеж, поемане на рискове, разбиване на правилата, допускане на грешки и забавление.
– Мери Лу Кук

Неуловимият „проблясък”

Креативността е функция на ума, която е трудна за дефиниране, обяснение и научен експеримент. Съзидателният процес често се свързва с „проблясъка”, озарението, което идва внезапно и изчезва незабавно. Няма начин да се предизвика волево и няма начин да се измери.

Различният начин на мислене

При разрешаването на проблем съществуват два подхода. Първият, конвергентното мислене, включва логическо използване на минал опит и знания за намиране на решение. Дивергентното мислене, обратно, включва създаването на нови и необикновени решения на проблема или достигането до нетрадиционен отговор. Креативните хора използват преобладаващо дивергентния начин на мислене и по този начин те се освобождават от ограниченията на старите знания и опит. Дивергентният начин на мислене е характерен за децата поради липса на достатъчно познания за света. Възрастните разчитат повече на знанията си и използват предимно конвергентния начин на мислене.

Интелигентност и креативност – две различни неща

Привидно изглежда, че по-интелигентният ум, който е способен да разрешава проблеми и ефективно да използва наличните ресурси, би трябвало да е и по-креативен ум, способен да мисли по нов и различен начин, но няма връзка между интелигентността и креативността. Истински креативното мислене, при което се създава нещо принципно ново от нищото, е съвсем различен процес от интелектуалния подход, поставящ наличното познание в различна форма.

Интелигентност

• конвергентно мислене
• използване на наличното знание за решение на проблема
• логика
• липса на ресурси

Креативност

• дивергентно мислене
• синтез на нова информация, която работи в разумни граници
• свободна асоциация
• изобретателност

Малко вдъхновение… и много труд

Развитието на креативния процес изисква много време. Креативните учени, като Айнщайн, Фройд, и творците, като Леонардо да Винчи и Полок, са отделяли много часове, месеци и години в развитието на идеите си. Както се казва, креативността е 1% вдъхновение и 99% труд. Изследването на много исторически личности показва, че успехът на креативния ум се дължи на любовта към създаването. Креативните хора имат определени личностни характеристики и като правило знаят точно какво искат да постигнат. Освен това са необходими и специфични умения за пресъздаването на креативната идея.

Развитие на креативността

При изследванията си върху креативния процес много учени са открили или изобретили техники, които стимулират процеса на раждане на идеи. Тези техники могат да бъдат от помощ във всяка област на живота, независимо дали става въпрос за решение на математическа задача, работа върху тест с много отговори, разрешаване на ежедневни проблеми или планиране на живота.

Ето някои полезни техники:

Погледнете на проблема от друг ъгъл – променете границите или работете извън тях. Това отваря ума към нови начини на мислене относно самия проблем.

Използвайте аналогии – използването на аналогии или зависимости между два привидно не-свързани обекта може да подпомогне свободните асоциации и дивергентното мислене на ума ви. Често аналогията между човека и неодушевените предмети от естествената природа е полезна при разрешаване на практически проблеми. Много от най-великите изобретатели са само имитатори на природните механизми.

Мислете дивергентно – креативното мислене изисква известна доза нетрадиционност. Ако винаги търсите логичните и обичайните пътища, никога няма да откриете нов, креативен път за разрешение на вашия проблем.

Използвайте евристика – евристиката (обичайните правила, които могат да помогнат при разрешаването на проблем) може да бъде полезна в разработването на нови решения при използване на старите правила. Използване на евристика към проблем, при който тя обикновено не се прилага? Креативните комбинации от този тип водят до креативни решения.

Превод: Мая Живкова
Източник

Можете да харесате още
1 коментар
  1. rosena georgieva

    хареса ми и ме наведе на размислил. аналогията между човека и неодушевените премети ме впечатлил. искам да науча повече за евристиката

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван.