за любовта

Интроверт или екстроверт: поглед към човешкия мозък

0

Отдавнашна мечта на науката е да създаде модел на личността на човека, базиран върху биологичните процеси. Един от пионерите в изучаването на зависимостта между личността и биологичните структури е Ханс Айсенк (Hans Eysenck). Според неговата теория:

В човешкия мозък има възбудни и потискащи нервни механизми.

Възбудните механизми са отговорни за вниманието, будността, възбуждането
• Инхибиторните механизми са отговорни за съня, сънливостта, мързела

Балансът между двете системи определя нивото на психологична активност във всеки момент. Айсeнк смята, че този баланс се регулира от възходящата ретикуларна система – еволюционно стара система, намираща се в мозъчния ствол.

Ретикуларната система контролира нивото на информация и/или стимулация, което постъпва в мозъка. Тя активира или потиска зони на мозъчната кора и контролира цикъла сън-будно състояние.

Айсенк установява, че ретикуларната система функционира различно при отделните хора.

Повишената стимулация на ретикуларната система определя интровертен тип
• Понижената стимулация на ретикуларната система определя екстровертен тип

Изглежда обратно на логиката, но…

Продължителното състояние на повишена вътрешна възбуда под действието на ретикуларната система превръща човека в интроверт. Ако човек получава достатъчна стимулация, той ще се опита да ограничи външните стимули, като силни шумове, социални дейности и възбуждащи ситуации. Обратно, човек с хронично потисната активност е екстроверт – той се нуждае от стимулация, търси социални събития и силни усещания.

Активността на ретикуларната система в покой е по-висока при интровертите, отколкото при екстровертите.

Интровертите:

• имат по-високо естествено ниво на възбуда
• склонни са към свръхвъзбудимост
• избягват външните стимули
• затворени са в себе си
• нуждаят се по-често от депресанти за потискане на напрежението

Екстровертите:

• имат по-ниско естествено ниво на възбуда
• търсят възбуждащи ситуации
• отговарят на външните стимули
• търсят комуникация
• правят повече паузи по време на повтарящи се дейности (поради „отегчение”)

Тест: Интроверт или екстроверт?

Интроверт или екстроверт? Интроверт или екстроверт?

Превод: Мая Живкова
Източник

Можете да харесате още

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван.