за любовта

40. Практическа интуиция: Последен поглед към вашите 3 въпроса

0

В упражнение 26 вие отговорихте на втория си въпрос.

С техниката на кръга можете да разглеждате даден въпрос, извеждайки детайли, касаещи различни вътрешни и външни въздействия, влияещи на ситуацията.
Ако за работата ви е нужен осезаем образ, нарисувайте кръг.

• Вие сте центъра на кръга
• Външните въздействия и окръжаващата среда лежат отвъд пределите на кръга
• Самата окръжност е границата между вас и външните въздействия
• Излезте от кръга, за да промените възможните резултати. Как изглежда сега вътрешната част на кръга? Как изглежда външната страна? Има ли граница между тях?

Можете да изпълните упражнението в обратен ред – в началото да погледнете в бъдещето (да „разтворите кръга”), а след това да запитате какво е необходимо за положителен резултат от различните елементи на кръга.

Последен поглед към вашите три въпроса

Започнете с разпределение на впечатленията си по съответния въпрос. Ако не сте записали интерпретацията си на получените образи, направете го, преди да преминете по-нататък. Разгледайте всяко интуитивно впечатление като пълен отговор и не позволявайте на другите отговори на този въпрос да влияят на интерпретацията ви в този момент. Когато направите това, ще обединим всички впечатления в един отговор.
Пригответе както изходната информация, така и своите интерпретации на първия си въпрос. Разгледайте следните въпроси:

• Съгласни ли сте с всичките си впечатления?
• Отнасят ли се отговорите ви директно към въпроса ви или засягат и други сфери от живота ви?
• В какви отношения непреведените ви интуитивни впечатления си приличат – еднакви имена, еднакви моменти, места, чувства и т.н.?
• В какви отношения вашите впечатления се съгласуват (или не се съгласуват) с емоционалната ви и рационалната ви оценка на въпроса?

Използвайте отговорите на тези въпроси (и на други, които ви дойдат на ум), за да построите осмислен отговор. А след това изложете този отговор на разговорен език – сякаш разказвате на непознат, който не вярва в интуицията.

Разгледайте в какво се отличават впечатленията ви и използвайте различията като подсказка за съществуващи алтернативи по въпроса.

Разгледайте по същия начин и другите си два въпроса.

Когато преценявате своя отговор, трябва да се запитате какви други въпроси извиква той, а след това да потърсите отговори и на тях в изходните си впечатления. След това обединете цялата налична информация. С помощта на образите, отнасящи се до миналото, настоящето и бъдещето, организирайте информацията в свързана времева последователност.

Да отделим известно време на интерпретацията на вашата информация в цялост. Ако отделните части са в конфликт, съдържат ли вашите впечатления (или знания) някакви сведения, които биха могли да обяснят това противоречие? Ако резултатът не ви харесва, можете ли да откриете в интуитивните си образи информация за това как да го промените? В какъв период от време и с помощта на какво действие може да настъпи такова изменение?

Да свържем всичко заедно

Изпълнявайки всички упражнения от тази книга, вече разполагате с много информация в отговор на своите въпроси. Съберете записките си, съставете набор от отговори на всеки въпрос. Разгледайте следните моменти, засягащи вашите впечатления:

• Какво общо имат впечатленията ви по всеки въпрос?
• Какво ви говорят те за резултата?
• Дават ли ви перспектива по въпроса?
• Какви нови въпроси поставят те спрямо изходните ви въпроси?

Вероятно ще забележите, че отговорите на всеки въпрос ви дават множество допълнителна информация за вашия живот и промените в него. Можете да използвате тази информация, за да направите най-добрия избор. Разгледайте цялата информация и ще откриете не отговори на въпроси, а варианти за действие.

123456789101112131415 | 161718192021222324252627282930313233343536373839 | 40 | 4142

Лора Дей, „Практическа интуиция“
Превод: Мая Живкова

Можете да харесате още

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван.